Logo Kultura Paryska 26 września 2021
obrazy, głosy

Dom pracy i spotkań

Dom „Kultury” w Maisons-Laffitte – a właściwie dwa domy, bo najpierw siedziba Instytutu mieściła się przy avenue Corneille, a potem, aż do dziś, przy avenue de Poissy – to nie tylko wydawnictwo, miesięcznik czy ośrodek politycznych koncepcji. To przede wszystkim, przez dziesięciolecia, miejsce nieustającej pracy, także ale po prostu dom, w których się rozmawiało, śmiało i kłóciło, przyjmowało gości, jadało  (czasem słabo, a czasem nieźle), piło, bawiło i niestety też umierało.
„Obrazy i Głosy” to zbiór galerii, pokazujących życie w „falansterze”. Wybraliśmy je spośród tysięcy najciekawszych fotografii z naszego archiwum, są tu fragmenty filmów o „Kulturze” i jej ludziach, są też prywatne „lafickie” nagrania i audycje z zasobów Radia France International, Radia Wolna Europa i Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy ludziom i instytucjom za udostępnienie nam swych zbiorów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, by ustalić właścicieli praw autorskich. Jeśli kogoś pominęliśmy, prosimy o kontakt w celu załatwienia kwestii formalnych.

 

 

 

 • Dzieciństwo i młodość Jerzego Giedroycia. Człowiek Wschodu
  Audycja radiowa Hanny Marii Gizy (19 marca 2006). Spotkanie w Maisons-Laffitte. Archiwa i dyskusja: prof. Andrzej Ajnenkiel historyk, Marek Żebrowski - biograf Jerzego Giedroycia, Cezary Karpiński (dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku), prof. Adam Maldis z Mińska, filolog. Dzieciństwo w Mińsku i Warszawie, praca w ministerstwie, kształtowanie się postawy politycznej Jerzego Giedroycia. Sentyment do Wschodu, czuł się „Człowiekiem Wschodu". - Czuję się człowiekiem wschodnioeuropejskim, Europa Wschodnia moją ojczyzną Warszawa, Mińsk, Wilno. Wspomnienie o Mińsku z czasów szkolnych. „Warszawy nigdy nie lubiłem". Adresy warszawskie: Marszałkowska 81, pierwsze mieszkanie. ul. Brzozowa 4. „Warszawy nigdy nie lubiłem" - tylko Stare Miasto. Nauka w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego. Mińsk z czasów Jerzego Giedroycia: miasto z tętniącym życiem kulturalnym - rosyjskie, polskie, białoruskie. Szczególnie w latach 1906-16. Koncerty, teatr - klasyka polska na scenach. Jerzy Giedroyc i jego prorocza wizja przyszłych państw - Białorusi. „Ostatni obywatel Wielkiego Księstwa Litewskiego". Giedroyciowie w Warszawie i porównanie z Mińskiem. Elitarne gimnazjum, kompleksy w stosunku do innych, poczucie obcości (np. ze względu na język rosyjski - rugowany z Warszawy). Wojna - zgłosił się jako 13-latek, pełnił funkcję telefonisty. Józef Piłsudski - autorytet dla Jerzego Giedroycia. Cenił go za duży realizm, i za to, że brał na siebie odpowiedzialność. Mąż stanu. Środowisko endeckie, ruch korporacyjny. Przyjaźnie szkolne. Stanisław Zaćwilichowski i jego wpływ na Jerzego Giedroycia. Klub Złośliwych Szczeniaków - „siedziało się w barze, piło wódkę i prowadziło politykę". Przekształcił się potem w Zakon Nieznanego Żołnierza - grupa młodych sekretarzy ministrów. Reakcja na zamordowanie prezydenta Gabriela Narutowicza - szokujące, traumatyczne przeżycie. Harcerstwo. Korporacja Patria. Praca w ministerstwach. Giedroyc - państwowiec. Określał się jako piłsudczyk. Pragmatyk, współpracował z różnymi środowiskami. Pismo „Bunt Młodych", propaństwowe. Powtarzał za Piłsudskim: „Temu narodowi trzeba iść pod włos". Stosunek do sprawy Brześcia - akceptacja. Postawa polityczna Jerzego Giedroycia, projekty zastopowane przez wojnę - planowany udział jego formacji w wyborach w roku 1940. Poczucie misji. Obchody Roku Giedroycia na Białorusi, wydawnictwa, konferencje.
 • Paryskie kolokwium „Miejsce Polski w Europie”
  Audycja RFI. Jerzy Giedroyc – polska racja stanu na Wschodzie. Materiały archiwalne z kolokwium „Miejsce Polski w Europie”, zorganizowanego z okazji 50. rocznicy powstania „Kultury w Centre du Dialogue, ośrodku ks. Pallotynów w Paryżu, w roku 1997, wypowiedzi: J. Giedroycia, J. Kłoczowskiego. J. Giedroyc: sprawa litewska, wypowiedź z roku 1990.
 • Myśl Giedroycia w Rosji
  Audycja RFI. Natalia Gorbaniewska opowiada o odbiorze „Kultury” w Rosji sowieckiej i oddziaływaniu myśli Giedroycia.
 • Giedroyc – honorowy obywatel Litwy
  Audycja RFI. Wystąpienie Jerzego Giedroycia, który nie kryjąc wzruszenia mówił o przyznaniu mu honorowego obywatelstwa Litwy.
Oglądasz temat
JG o ULB (i R)

Jerzy Giedroyc o kontaktach ze wschodnimi sąsiadami Polski: Litwą, Ukrainą, Rosją Białorusią. W prezentowanych tu nagraniach streszcza swoje poglądy na kwestie polityczne (podstawowe założenie: należy oddać Lwów i Wilno w imię normalizacji stosunków polsko-ukraińskich i polsko-litewskich - pogląd, który ściągnął falę krytyki ze strony wielu środowisk emigracyjnych).

Opisuje także kontakty na płaszczyźnie kulturalnej, z dysydentami z tych krajów (m.in. z Aleksandrem Sołżenicynem) oraz o specjalnych numerach „Kultury”, poświęconych literaturze i kulturze tych narodów. Podkreśla zwłaszcza rolę, jaką odegrała antologia „Rozstrzelane odrodzenie” - która stała się wstępem do odrodzenia się literatury i poezji ukraińskiej.

 

pozostałe tematy