Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Maria Senycz, Problemy niepodległości ukraińskiej w koncepcjach politycznych Kultury paryskiej

2014

„Nauka Polska”, nr XIII (XLVIII)
 

Jolanta Chwastyk‑Kowalczyk, Czy niezależne pisma emigracyjne mogą zmienić rzeczywistość polskiej diaspory?

Kraków 2013

„Politeja” – Pismo Wydzialu Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 25 /2013

Adam Ruciński, Działalność Komitetu Kultury Niezależnej w latach 1982–1989

Poznań 2013

„Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, 4/2013

Krzysztof Wasilewski, Relacje państwo – Kościół katolicki w prasowej debacie konstytucyjnej na przykładzie publicystyki miesięczników „Dziś. Przegląd Społeczny” i „Kultury” (1989-1997)

2013

academia.edu

Marlena Kaczmarek, Geneza i rozwój prasy polonijnej oraz emigracyjnej

Sosnowiec 2012

„Rocznik Prasoznawczy”, VI/2012

Teresa Dalecka, Recepcja twórczości Czesława Miłosza na Litwie

Katowice, 2011

„Postscriptum Polonistyczne”, 1 (7) /2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego   
 

Maryna Kazłouskaya, Maria Pushkina, Recepcja twórczości Czesława Miłosza na Białorusi

Katowice 2011

„Postscriptum Polonistyczne”, 1 (7) /2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego   

Michał Masłowski, Wobec nicości. Miłosz – dysydent

Katowice 2011

„Postscriptum Polonistyczne”, 1 (7) /2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego   

Maciej Gloger, O entropii pozytywizmu w kulturze polskiej

Warszawa 2011

„Przegląd Humanistyczny”, 5 /2011. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Beata Dorosz, Emigracja – kalkulacja (Jerzy Giedroyc, Aleksander Janta-Połczyński. Korespondencja 1947-1974)

Toruń 2010
„Archiwum Emigracji”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

POWRÓT DO POCZĄTKU »