Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki - "W poszukiwaniu innej historii"

 Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 r.  

Dorota Sieroń-Galusek, Moment osobisty: Stempowski, Czapski, Miłosz

Katowice 2013

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Dorota Sieroń-Galusek, Moment osobisty. Stempowski, Czapski, Miłosz

Katowice 2013

Wstęp Krzysztof Czyżewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mirosław A. Supruniuk, Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem

Toruń 2011

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji

Michał Siudak, Perspektywa dialogu polsko-ukraińskiego w środowisku paryskiej „Kultury” w latach 1947-1991 : Giedroyc, Mieroszewski, Łobodowski

Kraków 2010

Wydawnictwo Szwajpolt Fiol

Wolfgang Schlott, Na tropach polsko-ukraińskiego dialogu: uwarunkowania i areny międzynarodowego dyskursu w latach 1946-1989

Poznań 2009

Wydawnictwo-Drukarnia Bonami

Pracownia Komparatystyki Literackiej IFP UAM

Timothy Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainę

Kraków 2008
Wydawnictwo Znak

Adam Szlendak, Czesław Miłosz w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu: bibliografia

Warszawa 2007

Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską

Alicja Szałagan, Witold Gombrowicz w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu: bibliografia

Warszawa 2007

Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską

Alicja Szałagan, Józef Czapski w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu: bibliografia

Warszawa 2007

Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską

POWRÓT DO POCZĄTKU »