Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Arkadiusz Morawiec "Zofia Romanowiczowa – pisarka nie tylko emigracyjna".

 Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 r.

Agnieszka Rydz, Traumatyczna pamięć Wacława Iwaniuka

Poznań 2011

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu

Anna Radziukiewicz, Michał Bołtryk, Precz z mnichami: (Jerzy Giedroyć, Mikołaj Kozakiewicz, Jacek Kuroń, Kazimierz Morawski i Jerzy Nowosielski mówią o tolerancji w Polsce)

Białystok 1995

Orthdruk

Ewa Rokicka, Antypolska działalność głównych ośrodków polskiej emigracji politycznej na Zachodzie

Warszawa 1985

Książka i Wiedza

POWRÓT DO POCZĄTKU »