Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki, Listy 1946-1968

Warszawa 2014

Tom I i II. Archiwum Kultury tom 14, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Dobrowolski. Instytut Dokumentacji i Studiów na Literaturą Polską Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Association Institut Literaire „Kultura", Biblioteka „Więzi”, Warszawa.

Małgorzata Ptasińska-Wójcik, Z dziejów Biblioteki Kultury 1946-1966

Warszawa 2006

Przewodnik po działalności wydawniczej Instytutu Literackiego od początków w Rzymie do roku 1966. Przewodnik po autorach i spis wydawnictw IL. Nakładem Instytutu Pamięci Narodowej.

kulturaparyska.com/download/index

Jacek Krawczyk, Halina Kosienkowska, Andrzej Peciak, Jerzego Giedroycia doktoraty honoris causa: przynane przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet we Fryburgu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Szczec

Lublin 2005

Jerzego Giedroycia doktoraty honoris causa: przynane przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet we Fryburgu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Krzysztof Pomian, W kręgu Giedroycia

Warszawa 2000

Czytelnik

Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1976

Lublin 1999
T. I-II. Oprac. i wstęp Grażyna Pomian. UMCS

O „Kulturze”. Wspomnienia i opinie

1987

Oprac. Grażyna i Krzysztof Pomianowie (bmw). POMOST

Tadeusz Podgórski, Przetrawianie komunizmu: uwagi o narastaniu opozycji demokratycznej w PRL

Monachium 1975

Wydawnictwo Komitetu Głównego PPS w Niemczech

POWRÓT DO POCZĄTKU »