Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki - "W poszukiwaniu innej historii"

 Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 r.  

Jerzy Giedroyc, Zdzisław Najder, Listy 1957-1985

Warszawa 2014

Opracował, przypisami i wstępem opatrzył Rafał Habielski. Wyd. Narodowe Centrum Kultury i Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura.

Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki, Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką: studia i szkice w czterdziestą rocznicę „Zeszytów Historycznych”

Łódź 2005
Pod red. nauk. Sławomira M. Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego. Wydawnictwo Ibidem, Kurowice koło Łodzi.

Jan Pomorski, „Jerzego Giedroycia rozumienie historii”; Rafał Stobiecki, „Wątki historiograficzne na łamach „«Zeszytów Historycznych»” paryskiej „Kultury” (1962-1989)”; Sławomir M. Nowinowski, „Historia dyplomacji II Rzeczypospolitej na łamach „«Zeszytów Historycznych»” (1962-2002)”; Andrzej Stępnik, „Ukraina, Litwa i Białoruś w „«Zeszytach Historycznych”» (1962-1991)”; Ewa Rybałt, „Od normalizacji do strategicznego partnerstwa. Przyczynek do problemu stosunków polsko-ukraińskich w myśli politycznej Jerzego Giedroycia”.

Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc, Listy 1952-1998

Wrocław 2001

Wybór i oprac. Dobrosława Platt. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum

POWRÓT DO POCZĄTKU »