Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki, Listy 1946-1968

Warszawa 2014

Tom I i II. Archiwum Kultury tom 14, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Dobrowolski. Instytut Dokumentacji i Studiów na Literaturą Polską Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Association Institut Literaire „Kultura", Biblioteka „Więzi”, Warszawa.

Maria Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej

Wrocław 1999

Wyd. 2. Uzupełnione przez autorkę. Ossolineum

Kajetan Morawski, Wspólna droga z Rogerem Raczyńskim

Poznań 1998

Wydawnictwo Poznańskie

Elżbieta Durlik, Gustaw Herling-Grudziński: zestawienie bibliograficzne

Kielce 1991

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Krzysztof Dybciak, Krzysztof Klępka, Zostało tylko słowo: wybór tekstów o „Kulturze” paryskiej i jej twórcach

Lublin 1990

Wydawnictwo FIS

POWRÓT DO POCZĄTKU »