Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Józef Czapski - "Kultura"

 Wydano z okazji 110. rocznicy urodzin Jerzego Giedroycia oraz 70. rocznicy powstania Instytutu Literackiego, wyd. Instytut Książki, Kraków-Warszawa 2016 r. Wydanie dwujęzyczne polsko/rosyjskie.   

Dorota Sieroń-Galusek, Moment osobisty. Stempowski, Czapski, Miłosz

Katowice 2013

Wstęp Krzysztof Czyżewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Tomasz Czarnota, To zawsze zostanie dla potomności: archiwalia w kręgu myśli i prac Jerzego Giedroycia

Lublin 2010

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Tomasz Czarnota, Jerzy Giedroyc – homo collector: przyczynek do badań nad zjawiskiem kolekcjonerstwa drugiej wielkiej emigracji

Kraków 2010

Polska Akademia Umiejętności

Iza Chruślińska, Była raz „Kultura”... Rozmowy z Zofią Hertz

Lublin 2003
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Józef Czapski, Świat w moich oczach

Ząbki 2001
Rozmowy przeprowadził Piotr Kłoczowski. Seria: „Świadkowie XX wieku”, Apostolicum (koedycja z Parole et dialogue)

POWRÓT DO POCZĄTKU »