Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Bogumiła Berdychowska „Kultura - Ukraina. Zamiłowanie do spraw beznadziejnych - Ukraina w >Kulturze< 1947-2000”,

wyd. Instytut Książki Paryż-Kraków, 2016 r. 

Jacek Breczko, Poglądy historiozoficzne pisarzy z kręgu kultury paryskiej: przezwyciężenie katastrofizmu odrzucenie mesjanizmu

Lublin 2010

Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Ewa Berberyusz, Książę z Maisons-Laffitte

Warszawa 2000
Oficyna Wydawnicza Rytm

Jerzy Giedroyc, Andrzej Bobkowski, Listy 1946-1961

Warszawa 1997
Seria: „Archiwum Kultury”. Wybór i oprac. Jan Zieliński. Czytelnik

Adam Batorowicz, Paryska „Kultura”

Warszawa 1981

Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR

POWRÓT DO POCZĄTKU »