Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Archiwum "Kultury"
 

Archwium KULTURY jest ostatnim projektem edytorskim Jerzego Giedroycia.

W latach 1993-2012 Archiwum KULTURY ukazywało się nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”. Od 2014 r. seria ukazuje się staraniem Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską i wydawnictwa Więź. Kuratorem serii jest Piotr Kłoczowski.

 

1.
Jerzy Giedroyc, Witold Gombrowicz LISTY 1950-1969
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Kowalczyk
Warszawa 1993

 

2.
Jerzy Giedroyc AUTOBIOGRAFIA NA CZTERY RĘCE
Opracował i posłowiem opatrzył Krzysztof Pomian
Warszawa 1994, wydanie 2 uzupełnione: Warszawa 1996

 

3.
Jerzy Giedroyc, Konstanty A. Jeleński LISTY 1950-1987
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Wojciech Karpiński
Warszawa 1995

 

4.
Jerzy Giedroyc, Andrzej Bobkowski LISTY 1946-1961
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Jan Zieliński
Warszawa 1997

 

5.
Jerzy Giedroyc, Jerzy Stempowski LISTY 1946-1969
Część pierwsza i druga. Wybrał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Stanisław Kowalczyk
Warszawa 1998

 

6.
Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski LISTY 1949-1956
Część pierwsza i druga. Wybrał i wstępem poprzedził Krzysztof Pomian
Przypisami i indeksami opatrzyli Jacek Krawczyk i Krzysztof Pomian
Szkicem o Mieroszewskich i Mieroszewskim uzupełnił Piotr Wandycz
Warszawa 1999

 

7.
Jerzy Giedroyc, Melchior Wańkowicz LISTY 1945-1963
Wyboru dokonała i wstępem opatrzyła Aleksandra Ziółkowska-Boehm
Przypisy opracowali Aleksandra Ziółkowska--Boehm i Jacek Krawczyk
Warszawa 2000

 

8.
Jerzy Giedroyc EMIGRACJA UKRAIŃSKA. LISTY 1950-1982
Wybrała, wstępem i przypisami opatrzyła Bogumiła Berdychowska
Listy autorów ukraińskich przełożyła Ola Hnatiuk
Warszawa 2004

 

9.
Jerzy Giedroyc, Witold Gombrowicz LISTY 1950-1969
Wybrał, opracował i wstępem opatrzył Andrzej Stanisław Kowalczyk
Warszawa 2006, wydanie 2 rozszerzone

 

10.
Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz LISTY 1952-1963
Opracował i wstępem opatrzył Marek Kornat
Warszawa 2008

 

11.
Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz LISTY 1964-1972
Opracował Marek Kornat
Warszawa 2011

 

12.
Jerzy Giedroyc, Czesław Miłosz LISTY 1973-2000
Opracował Marek Kornat
Warszawa 2012

 


Nakładem Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza oraz Towarzystwa „WIĘŹ" ukazały się tomy:

 

13.
Jerzy Giedroyc, Jewhen Małaniuk LISTY 1948-1963
Opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Halyna Dubyk
Warszawa 2014

 

14.
Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki LISTY 1946-1968
Część pierwsza i druga. Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Dobrowolski
Warszawa 2014

 

15.
Jerzy Giedroyc, Jan Józef Lipski LISTY 1957-1991
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Łukasz Garbal
Warszawa 2015

 

16.
Jerzy Giedroyc, Leszek Kołakowski LISTY 1957-2000
Wstępem poprzedził Paweł Kłoczowski
Opracował i przypisami opatrzył Henryk Citko
Warszawa 2016

 

17.
Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski LISTY 1957-1975
Część pierwsza, druga i trzecia
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Habielski
Warszawa 2016

 

18.
Jerzy Giedroyc, Witold Jedlicki LISTY 1959-1982
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Marek Kornat
Warszawa 2017

 

19.
Jerzy Giedroyc, Józef Wittlin, LISTY 1947-1976
Opracowali, wstępem i przypisami opatrzyli Rafał Habielski i Paweł Kądziela
Warszawa 2017

 

20.
Jerzy Giedroyc, Czesław Straszewicz, LISTY 1946-1962
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Maciej Urbanowski
Warszawa 2018

 

21.
Jerzy Giedroyc, Wacław A. Zbyszewski, LISTY 1939-1984
Opracował, wstępem i przypisami opatrzył Rafał Habielski 
Warszawa 2018

POWRÓT DO POCZĄTKU »