Logo Kultura Paryska 26 września 2021

Publikacje - Anty-Kultura

Anty-Kultura

ANTY-KULTURA
WYBÓR TEKSTÓW O PARYSKIEJ "KULTURZE"

INNE KSIĄŻKI I ARTYKUŁY

F. Szlachcic, Wspomnienia
Warszawa 1990

Józef Rudnicki, Kształtowanie się ośrodka dywersji ideologicznej w paryskiej „Kulturze” w latach 1947-1971
Warszawa 1985
Praca doktorska napisana pod kierunkiem doc. dr. Jerzego Kossaka w Instytucie Teorii Kultury i Polityki Kulturalnej Akademii Nauk Społecznych.


Edward Modzelewski, Import kontrrewolucji: teoria i praktyka KSS KOR
Warszawa 1982
Książka i Wiedza

J. Broniewski, Fałszywi prorocy
Warszawa 1981

W. Komorowski, H. Szyszkowski, Rozpracowywanie emisariuszy paryskiej „Kultury”
Warszawa 1971
Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW

Witold Filler, Teorie i praktyki paryskiej „Kultury”
Warszawa 1968
Seria „Ideologia, Polityka, Obronność”, wydanie II – 1969, Wydawnictwo MON

Klaudiusz Hrabyk (T. Mateja), Podwójne życie Jerzego Giedroycia
Malmö 1965
Nasz Znak

J. Kolczyński, Dywersja
Warszawa 1965

J. Rakowski, Dywersja
„Sztandar Młodych” nr 3, 3 I 1965

J. Gajewski, Uwaga, dywersja!
„Wojsko Ludowe”, II 1965

W.N., Mechanizm dywersji ideologiczne
„Wieś Współczesna” nr 2, 1965

K. Grzybowski, „Zdrada narodowa”
„Życie Literackie” nr 11, 11 III 1965

S. Lewicki, Strategia psychologicznego zmiękczania
„Nowe Książki” nr 7, 15 IV 1965

J. Kolczyński, Mechanizm ideologicznej dywersji
„Kultura”, nr 24, 24 XI 1963

SŁAW, Wielki strach
„Trybuna Ludu” 1955, nr 258

S. Arski, Targowica leży nad Atlantykiem
Warszawa 1952

R. Łysiak, Poza narodem. Z „teorii” i praktyki brudnej roboty emigranckiej reakcji polskiej
„Nowe Drogi” 1952, nr 7/37

POWRÓT DO POCZĄTKU »