Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Bohdan Osadczuk, Ukraina, Polska, świat

Sejny 2000

Fundacja Pogranicze

Jerzy Stempowski, Barbara Toruńczyk, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Listy do różnych adresatów: do Marii i Józefa Czapskich, Jana Kotta, Czesława Miłosza, Marii i Stanisława Stempowskich, Wiktora Weintrauba, Józefa Wittlina

Warszawa 2000

Zeszyty Literackie

Andrzej Friszke, Życie polityczne emigracji

Warszawa 1999
„Druga Wielka Emigracja 1945-1990”. T. 1. Więź

Jerzy Giedroyc, Juliusz Mieroszewski, Listy 1949-1956

Warszawa 1999
T. I-II. Seria: „Archiwum Kultury”. Wybór Krzysztof Pomian, oprac. Jacek Krawczyk, Krzysztof Pomian, Czytelnik

Rafał Habielski, Życie społeczne i kulturalne emigracji

Warszawa 1999
„Druga Wielka Emigracja 1945-1990”. T. 3, Więź

Andrzej St. Kowalczyk, Giedroyc i „Kultura”

Wrocław 1999

Wydawnictwo Dolnośląskie

Paweł Machcewicz, Emigracja w polityce międzynarodowej

Warszawa 1999

Druga Wielka Emigracja 1945-1990. T. 2. Więź

Wizja Polski na łamach „Kultury” 1947-1976

Lublin 1999
T. I-II. Oprac. i wstęp Grażyna Pomian. UMCS

Maria Danilewicz Zielińska, Szkice o literaturze emigracyjnej

Wrocław 1999

Wyd. 2. Uzupełnione przez autorkę. Ossolineum

Renata Gorczyńska, Portrety paryskie

Kraków 1999

Wydawnictwo Literackie

POWRÓT DO POCZĄTKU »