Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Giedroyc, Listy 1952-1998

Wrocław 2001

Wybór i oprac. Dobrosława Platt. Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum

Jerzy Stempowski, Od Berdyczowa do Lafitów

Wołowiec 2001

Wydawnictwo Czarne

Leszek Szaruga, Przestrzeń spotkania. Eseje o „Kulturze” paryskiej

Lublin 2001

Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Leopold Unger, Intruz

Warszawa 2001

Prószyński i S-ka

Jerzy Giedroyc – Redaktor – Polityk – Człowiek

Lublin 2001

Red.: Krzysztof Pomian, UMCS

Ewa Berberyusz, Książę z Maisons-Laffitte

Warszawa 2000
Oficyna Wydawnicza Rytm

Jerzy Giedroyc, Bardzo luźne wspomnienia z wczesnego dzieciństwa. Fragment rozmowy z Mirosławem A. Supruniukiem

Toruń 2000
„Archiwum emigracji”, zeszyt 3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Jerzy Giedroyc, Melchior Wańkowicz, Listy 1945-1963

Warszawa 2000

Seria: „Archiwum Kultury”. Wybór Aleksandra Ziółkowska-Boehm, oprac. A. Ziółkowska-Boehm i Jacek Krawczyk, Czytelnik

Janusz Korek, Paradoksy paryskiej „Kultury”. Styl i tradycje myślenia politycznego

Lublin 2000

Wyd. 2. UMCS

Krzysztof Pomian, W kręgu Giedroycia

Warszawa 2000

Czytelnik

POWRÓT DO POCZĄTKU »