Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Konstanty A. Jeleński, „Kultura”: Polska na wygnaniu

Warszawa 2005
Muzeum Literatury

Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki, Jerzego Giedroycia rozrachunki z historią i polityką: studia i szkice w czterdziestą rocznicę „Zeszytów Historycznych”

Łódź 2005
Pod red. nauk. Sławomira M. Nowinowskiego i Rafała Stobieckiego. Wydawnictwo Ibidem, Kurowice koło Łodzi.

Jan Pomorski, „Jerzego Giedroycia rozumienie historii”; Rafał Stobiecki, „Wątki historiograficzne na łamach „«Zeszytów Historycznych»” paryskiej „Kultury” (1962-1989)”; Sławomir M. Nowinowski, „Historia dyplomacji II Rzeczypospolitej na łamach „«Zeszytów Historycznych»” (1962-2002)”; Andrzej Stępnik, „Ukraina, Litwa i Białoruś w „«Zeszytach Historycznych”» (1962-1991)”; Ewa Rybałt, „Od normalizacji do strategicznego partnerstwa. Przyczynek do problemu stosunków polsko-ukraińskich w myśli politycznej Jerzego Giedroycia”.

Jerzy Timoszewicz, „Pan Jerzy”: śladami niespiesznego przechodnia: wspomnienia i szkice o Jerzym Stempowskim

Warszawa 2005

Biblioteka Więzi

Jacek Krawczyk, Halina Kosienkowska, Andrzej Peciak, Jerzego Giedroycia doktoraty honoris causa: przynane przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet we Fryburgu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Szczec

Lublin 2005

Jerzego Giedroycia doktoraty honoris causa: przynane przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet we Fryburgu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Białostocki, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii

Warszawa 2005

Tom pod redakcją Ryszarda Terleckiego, m.in. artykuł Małgorzaty Ptasińskiej „Inwigilacja Instytutu Literackiego przez Służbę Bezpieczeństwa w czasach Gomułki”.

Pierre Grémion, Konspiracja wolności. Kongres Wolności Kultury (1950-1975)

Warszawa 2004
Wydawnictwo Naukowe PWN

Iza Chruślińska, Była raz „Kultura”... Rozmowy z Zofią Hertz

Lublin 2003
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Jakub Karpiński, Taternictwo nizinne

Lublin 2002

UMCS

Józef Czapski, Świat w moich oczach

Ząbki 2001
Rozmowy przeprowadził Piotr Kłoczowski. Seria: „Świadkowie XX wieku”, Apostolicum (koedycja z Parole et dialogue)

Basil Kerski, Andrzej St. Kowalczyk, Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem

Lublin 2001
UMCS

POWRÓT DO POCZĄTKU »