Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Rafał Habielski, Dokąd nam iść wypada? Jerzy Giedroyc od „Buntu Młodych” do „Kultury”

Warszawa 2007
Biblioteka Więzi

Marek Żebrowski, Dzieje sporu. „Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej lat 1947-1956

Warszawa 2007

Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego.

Basil Kerski, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Realiści z wyobraźnią. Kultura 1976-2000: wybór tekstów

Lublin 2007

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego

Łukasz Jasina, Jerzy Kłoczowski, Andrzej Gil, Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie: zbiór studiów

Lublin 2007

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Iwona Hofman, „Kultura” paryska: twórcy, dzieło, recepcja

Lublin 2007

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie: zbiór studiów

Lublin 2007

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Adam Szlendak, Czesław Miłosz w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu: bibliografia

Warszawa 2007

Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską

Alicja Szałagan, Witold Gombrowicz w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu: bibliografia

Warszawa 2007

Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską

Jerzy Timoszewicz, Jerzy Stempowski w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu: bibliografia

Warszawa 2007

Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską

Jerzy Kandziora, Konstanty Aleksander Jeleński w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu: bibliografia

Warszawa 2007

Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską

POWRÓT DO POCZĄTKU »