Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Jerzy Illg, Rozmowy

Kraków 2014

Zbiór wywiadów przeprowadzanych w ciągu 30. lat przez redaktora naczelnego wydawnictwa „Znak”. W tomie m.in. rozmowy z Zofią Hertzową, Natalią Gorbaniewską i Czesławem Miłoszem. Wydawnictwo „Znak”.

   

Andrzej Stanisław Kowalczyk, Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim

Warszawa 2014

Tom I i II, Biblioteka „Więzi".

Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki, Listy 1946-1968

Warszawa 2014

Tom I i II. Archiwum Kultury tom 14, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Dobrowolski. Instytut Dokumentacji i Studiów na Literaturą Polską Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. Association Institut Literaire „Kultura", Biblioteka „Więzi”, Warszawa.

Jerzy Giedroyc, Zdzisław Najder, Listy 1957-1985

Warszawa 2014

Opracował, przypisami i wstępem opatrzył Rafał Habielski. Wyd. Narodowe Centrum Kultury i Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura.

Dorota Sieroń-Galusek, Moment osobisty: Stempowski, Czapski, Miłosz

Katowice 2013

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Dorota Sieroń-Galusek, Moment osobisty. Stempowski, Czapski, Miłosz

Katowice 2013

Wstęp Krzysztof Czyżewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Marek Żebrowski, Jerzy Giedroyć. Życie przed „Kulturą”

Kraków 2012

Wydawnictwo Literackie

Violetta Wejs-Milewska, Wykluczeni – wychodźstwo, kraj: studia z antropologii emigracji polskiej XX wieku (idee, osobowości, instytucje)

Białystok 2012

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

Mirosław A. Supruniuk, Uporządkować wspomnienia. Nieautoryzowane rozmowy z Jerzym Giedroyciem

Toruń 2011

Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji

Mikołaj Tyrchan, Paryska „Kultura” wobec konfliktów politycznych w Polsce (1976-1989)

Poznań 2011

Wydawnictwo Poznańskie

POWRÓT DO POCZĄTKU »