Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Jerzy Stempowski, Jerzy Timoszewicz, Klimat życia i klimat literatury

Warszawa 1988

Czytelnik

„Kultura” i jej krąg. Katalog wystawy czterdziestolecia Instytutu Literackiego. Biblioteka Polska Paryż 11 XII 1986 – 10 I 1987, Les Amis de Kultura

Paryż 1987

Biblioteka Polska

O „Kulturze”. Wspomnienia i opinie

1987

Oprac. Grażyna i Krzysztof Pomianowie (bmw). POMOST

Ewa Rokicka, Antypolska działalność głównych ośrodków polskiej emigracji politycznej na Zachodzie

Warszawa 1985

Książka i Wiedza

Jerzy Stempowski, Wojciech Karpiński, Eseje

Kraków 1984

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Marcin Kowalski, Literaci i literatura w antysocjalistycznej opozycji: dla aktywu interesującego się problematyką ideologiczną

Warszawa 1983
Książka i Wiedza

Adam Batorowicz, Paryska „Kultura”

Warszawa 1981

Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej KC PZPR

Marcin Król, Style politycznego myślenia: wokół „Buntu Młodych” i „Polityki”

Paryż 1979
Seria „Historia i teraźniejszość”, Libella.

Tadeusz Podgórski, Przetrawianie komunizmu: uwagi o narastaniu opozycji demokratycznej w PRL

Monachium 1975

Wydawnictwo Komitetu Głównego PPS w Niemczech

W. Komorowski, H. Szyszkowski, Rozpracowanie emisariuszy paryskiej „Kultury”

Warszawa 1971

Wyd. Departament Szkolenia i Wydawnictw MSW

POWRÓT DO POCZĄTKU »