Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Zbigniew Florczak, Grypsy i reminiscencje

Londyn 1995

Aneks

Jerzy Stempowski, Jerzy Timoszewicz, Felietony dla Radia Wolna Europa

Warszawa 1995

Twój Styl

Anna Radziukiewicz, Michał Bołtryk, Precz z mnichami: (Jerzy Giedroyć, Mikołaj Kozakiewicz, Jacek Kuroń, Kazimierz Morawski i Jerzy Nowosielski mówią o tolerancji w Polsce)

Białystok 1995

Orthdruk

Jerzy Giedroyc, Zwalczałem „Wiadomości”

Toruń 1995

UMK

Jerzy Giedroyc, Autobiografia na cztery ręce

Warszawa 1994
Oprac. i posłowie Krzysztof Pomian. Warszawa 1994, Czytelnik

Jerzy Giedroyc, Witold Gombrowicz, Listy 1950-1969

Warszawa 1993
Seria: „Archiwum Kultury”. Wybór i oprac. Andrzej St. Kowalczyk. Czytelnik

Jerzy Stempowski, Andrzej Stanisław Kowalczyk, W doline Dniestru i inne eseje ukraińskie. Listy o Ukrainie

Warszawa 1993

LNB

Jerzy Giedroyc, Rosyjskie oficyny wydawnicze na obczyźnie: YMCA Press i żizń s Bogom

Warszawa 1993

Biblioteka Narodowa

Zygmunt Hertz, Listy do Czesława Miłosza

Paryż 1992

Wybór i oprac. Renata Gorczyńska, Instytut Literacki

Renata Gorczyńska, Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem

Kraków 1992

Wydawnictwo Literackie

POWRÓT DO POCZĄTKU »