Logo Kultura Paryska 26 września 2021
A-Z
Iwona Hofman (red.) "Rosyjski łącznik - rzecz o Jerzym Pomianowskim"

 Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016 r.

Stanisław Vincenz „Po stronie pamięci”

wyd. Instytut Książki, Paryż-Kraków, 2016 r. 

Bogumiła Berdychowska „Kultura - Ukraina. Zamiłowanie do spraw beznadziejnych - Ukraina w >Kulturze< 1947-2000”,

wyd. Instytut Książki Paryż-Kraków, 2016 r. 

Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki - "W poszukiwaniu innej historii"

 Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 r.  

Józef Czapski - "Kultura"

 Wydano z okazji 110. rocznicy urodzin Jerzego Giedroycia oraz 70. rocznicy powstania Instytutu Literackiego, wyd. Instytut Książki, Kraków-Warszawa 2016 r. Wydanie dwujęzyczne polsko/rosyjskie.   

Leopold Unger - "Spacery z >Kulturą<"

Wydano z okazji 5. rocznicy śmierci Autora oraz 70. rocznicy powstania Instytutu Literackiego. Wyd. Instytut Książki, Kraków-Warszawa 2016 r..Wydanie dwujęzyczne polsko/francuskie.

Arkadiusz Morawiec "Zofia Romanowiczowa – pisarka nie tylko emigracyjna".

 Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 r.

Jerzy Giedroyc - Jan Józef Lipski. Listy 1957-1991.

 Wyd. "Więź" Warszawa 2015 r.

Paweł Fiktus, Maciej Marszał, Śladami Jerzego Giedroycia

Kraków 2014

AT Wydawnictwo

Giedroyc a Ukraina

Warszawa-Lublin-Szczecin 2014

Ukraińska perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej „Kultury”. Studia pod redakcją Magdaleny Semczyszyn i Mariusza Zajączkowskiego. Tom jest efektem konferencji „Giedroyc a Ukraina” zorganizowanej w Warszawie przez IPN 17-18 maja 2012 r. Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z Instytutem Literackim Kultura.

POWRÓT DO POCZĄTKU »