Logo Kultura Paryska 1 sierpnia 2021
TEMATY
"Strachy" Zygmunta Haupta po angielsku

Opowiadanie Zygmunta Haupta "Strachy" - Terrors.

Translated by David Malcolm. First published in Kultura 1963, no. 11. From: Zygmunt Haupt, Baskijski diabeł. Wołowiec: Czarne, 2017. This translation was made in connection with the presentation of Zygmunt Haupt's work at the "Ninth Between.Pomiędzy" International Festival of Literature and Theatre, 14-20 May 2018.

Opowiadanie przełożył na angielski David Malcolm, na podstawie pierwodruku w "Kulturze" (nr 11/1963), utwór był też pomieszczony w tomie opowiadań Zygmunta Haupta Baskijski diabeł (wyd. Czarne, Wołowiec 2017).
Tłumaczenie powstało z okazji IX. edycji Festwalu Literatury i Teatru Between.Pomiędzy (Sopot, Gdańsk, Gdynia), który odbył się w dniach 14-20 maja 2018 r.  

Publikujemy za zgodą Tłumacza i organizatorów festiwalu.  

POWRÓT DO POCZĄTKU »