Logo Kultura Paryska 1 sierpnia 2021
TEMATY
Stanisław Brzozowski w kręgu zainteresowań Jerzego Giedroycia
Monika Anna Noga

Udostępniamy fragment pracy doktorskiej Moniki Anny Nogi "Stanisław Brzozowski w kręgu „Kultury” paryskiej".

Autorka jest absolwentką slawistyki oraz skandynawistyki i muzykologii na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze w Niemczech, jest doktorem slawistyki (specjalność literaturoznawstwo) Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. Publikowała m.in. w „Kontekstach Kultury”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” i „Das Kindler Lexikon.
Praca została nadesłana na III. Edycję Konkursu Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura i Fundacji Kultury Paryskiej na najlepsze prace doktorskie i magisterskie, związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu.

Autorce dziękujemy za zgodę na udostępnienie tekstu.

POWRÓT DO POCZĄTKU »