Logo Kultura Paryska 1 sierpnia 2021
TEMATY
"Kultura" w Izraelu
Elżbieta Kossewska

Tekst "Kultura" w Izraelu autorstwa Elżbiety Kossewskiej ukazał się w toruńskim piśmie Archiwum Emigracji, Studia – Szkice – Dokumenty, w zeszycie nr 1-2 (22-23) w 2015 r.
Artykuł publikujemy za zgodą Autorki oraz Redakcji AE. Dziękujemy.

Elżbieta Kossewska jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się dziejami polskich Żydów w Izraelu i emigracji po II wojnie światowej. Prowadzi badania na temat polskich udzodźców w Palestynie podczas wojny.    

 

POWRÓT DO POCZĄTKU »