Logo Kultura Paryska 1 sierpnia 2021
TEMATY
Artykuły z kwartalnika „Akcent"

Poniżej udostępniamy zbiór tekstów poświęconych ludziom „Kultury”. Artykuły ukazały się na łamach lubelskiego kwartalnika Akcent".
W październiku 2020 r. redakcja kwartalnika otrzymała - za całokształt działalności - nagrodę honorową im. Jerzego Giedroycia. Nagroda im. Jerzego Giedroycia została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i jest przyznawana od 2001 r. za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia.
Redakcji pisma bardzo dziękujęmy za zgodę na publikację tekstów.  

Jerzy Święch: Jeleński i jego antologia.
Akcent nr 1/1988

Jerzy Święch: Łobodowskiego godzina poezji.
Akcent nr 1/1989

Jerzy Święch: Iwaniuk.
Akcent nr 3/1990

Jan Sochoń: Lebenstein - droga przez ucho igielne.
Akcent nr 1/1991

Danuta Mostwin: Emigrant na pograniczu kultur. Dwa eseje o Polakach w Ameryce.
Akcent nr 4/1991 i  Akcent nr 4/2000

Wacław Iwaniuk; Gombrowicz i inni.
Akcent nr 1/1992

Radosław Borzęcki: Historia neapolitańskiego mostu. ("Most" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego)  
Akcent nr 1/1997

Bogusław Biela; Świadectwo poety, czyli literatura ukraińska w kręgu zainteresowań paryskiej „Kultury”.
Akcent nr 3/2000

Stanislaus Blejwas o Polonii amerykańskiej.
Akcent nr 4/2000

dward Zyman: „Szukałem szczęścia po świecie, które było we mnie”. Wacław Iwaniuk (1912-2001)
Akcent nr 3/2002

Alina Kochańczyk: Iwaszkiewicz i Jeleński - przyjaźń na odległość
Akcent nr 4/2009


Łukasz Marcińczak: Życie i inne fikcje
Akcent nr 4/2009
 

Łukasz Marcińczak: Giedroyc – Sokrates czy Robespierre.
Akcent nr 1/2011

Iwona Hofman: Nikt mi go nie zastąpił [o "Listach z wyspy" Mieroszewskiego w oprac. Habielskiego].
Akcent nr 2/2013

Bogusław Wróblewski: Emigracyjna odyseja w listach.
Akcent nr 3/2013

Wojciech Białasiewicz; O Polsce i sprawach polskich do amerykańskiej Polonii. Stefan Kisielewski w polonijnym eterze i na łamach chicagowskiego „Dziennika Związkowego”.
Akcent nr 1/2014

Alina Kochańczyk: Włochy były jego drugą ojczyzną
Akcent nr 3/2015

Tomasz Kłusek: Przeznaczenie i bunt. Rzecz o pisarstwie Bogdana Madeja.
Akcent nr 1/2017

Józef Franciszek Fert: Śladami Józefa Łobodowskiego.
Akcent nr 3/2017

Łukasz Marcińczak: Kultura między swemi albo – czy Giedroyc zmarnował życie.
Akcent nr 4/2018

Iwona Hofman: Antologia Czapskiego.
Akcent nr 1/2020

Tomasz Kłusek: Wszyscy jesteśmy emigrantami...
Problematyka tożsamości w pisarstwie Danuty Mostwin.
Akcent nr 1/2020

Łukasz Marcińczak: Transatlantyk podstawiony,
a pan nie wsiadasz?
Akcent nr 3/2020

Iwona Hofman: Portret wielokrotny (i migotliwy)
Akcent nr 4/2020

POWRÓT DO POCZĄTKU »