Logo Kultura Paryska 24 września 2021
 • Na krótkim pobycie we Francji

  Na Antenie
  --/02/1973
  ( Wielka Brytania )
  List do redakcji. Autorka krytycznie komentuje wypowiedź czytelnika, opublikowaną na łamach listopadowego numeru "Kultury (1972). zarzucającą polskiej sekcji RWE podawanie nieaktualnych, a niekiedy nieprawdziwych wiadomości.
 • Nepříjemná připomínka Husákovi

  Listy, č. 1
  --/02/1973
  ( Włochy )
  Emigracyjne pismo czeskie cytuje obszerne fragmenty listu otwartego Józefa Lewandowskiego "Do Gustava Husaka", opublikowanego we wrześniowym numerze Kultury" (1972).
 • Revolution and Reform

  Partisan Review, No.1
  -1973
  ( USA )
  Pierwszy fragment angielskiego przekładu artykułu (strony 52-53) publikowanego wcześniej na łamach amerykańskiego magazynu "New Politics", po polsku ogłoszonego w paryskiej "Kulturze" (czerwiec 1971) pt. "Tezy o nadziei i beznadziejności". Pozostałe fragmenty (strony 57-64) patrz sygn. 1973_1_005, 1973_1_008, 1973_1_009.
 • The CSCE and Eastern Europe

  The World Today. The Royal Institute of International Affairs
  -1973
  ( Wielka Brytania )
  Obszerny artykuł analizuje sytuację międzynarodową w okresie przygotowań do helsińskiej Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), kreśli obraz Europy wschodniej na początku lat siedemdziesiątych, omawia kwestię nastrojów społecznych w tym regionie oraz niebezpieczeństwo sowieckiej ingerencji wynikające z tzw. doktryny Breżniewa. (Część pierwsza artykułu, strony 196-201, dokończenie patrz sygn. 1973_1_005).
 • Revolution and Reform

  Partisan Review, No.1
  -1973
  ( USA )
  Opis patrz sygn. 1973_1_003.
POWRÓT DO POCZĄTKU »