Logo Kultura Paryska 24 września 2021
 • Światowid

  Telewizja Polska
  08/01/1969
  ( Polska )
  Zapis telewizyjnej rozmowy z Witoldem Fillerem o jego książce „Teorie i praktyki paryskiej Kultury”, wydanej w roku 1969 przez Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Kto liczy na rewizjonistów …

  Głos Szczeciński
  09/01/1969
  ( Polska )
  Omówienie „antyradzieckiego oblicza rewizjonizmu” obecnego w artykule Juliusza Mieroszewskiego „Malaria”, opublikowanym w „Kulturze” nr 121 (255).
 • „Następny do Raju”

  Dziennik Chicagoski
  10-11/01/1969
  ( USA )
  Przedruk z „Kultury” nr 11 (254).
 • Kto liczy na rewizjonistów …

  Gazeta Białostocka
  11-12/01/1969
  ( Polska )
  Omówienie „antyradzieckiego oblicza rewizjonizmu” obecnego w artykule Juliusza Mieroszewskiego „Malaria”, opublikowanym w „Kulturze” nr 121 (255).
 • Sidła antypolskiej dywersji

  Żołnierz Wolności
  14,01/1969
  ( Polska )
  Doniesienia z frontu wojny psychologicznej demaskujące dywersyjny charakter polskich organizacji emigracyjnych, wspierających antysocjalistyczne postawy i poglądy „przedstawicieli niektórych grup społecznych” w kraju.
POWRÓT DO POCZĄTKU »