Logo Kultura Paryska 24 września 2021
 • Korespondencja

  Horyzonty (Paryż)
  --/01/1968
  ( Francja )
  List do redakcji. Autor komentuje w duchu krajowej prasy kwestie związane z ujawnieniem tożsamości George J. Flemminga.
 • Zgodnie z sojuszem robotniczo-chłopskim

  Zielony Sztandar, nr 31
  ( Polska )
  Typowe dla marca '68 dwa przemówienia sejmowe posłów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Józefa Ozgi-Michalskiego i Władysława Gawlika, domagające się zdemaskowania ludzi „służących politycznej reakcji w kraju i rewizjonistycznej polityce imperializmu”.
 • „Культура” про кордони Полщі та Львів і Вільно

  Nieopisany wycinek z ukraińskiej prasy emigracyjnej odnotowuje artykuł Juliusza Mieroszewskiego „Ani z Rosją ani z Niemcami”, opublikowany we wrześniowym numerze „Kultury” (1967), zawierający stanowisko redakcji podkreślające nienaruszalność powojennych polskich granic.
 • Sprawa Borowicza

  Wiadomości
  ( Wielka Brytania )
  Recenzja powieści Tomasza Stalińskiego (Stefan Kisielewski) „Widziane z góry” (Paryż 1967 Instytut Literacki).
 • Kto i dlaczego?

  Ulotka rozdawana w Warszawie
  ( Polska )
  Anonimowa ulotka piętnująca inspiratorów zajść na Uniwersytecie Warszawskim (wśród nich Stefana Kisielewskiego - „przyjaciela osławionego Giedroycia z Kultury paryskiej”), .spiskujących przeciwko Polsce Ludowej i Władysławowi Gomułce, głównie „w kawiarence PIW przy ulicy Foksal”.
POWRÓT DO POCZĄTKU »