Logo Kultura Paryska 26 września 2021
 • Sprawa Samsona Mikicińskiego

  Nasz Znak, nr 1(164)
  --/01-06/1966
  ( Szwecja )
  Historia działalności w Bukareszcie, po klęsce wrześniowej, aferzysty i agenta Abwehry, Samsona Mikicińskiego, okazją do przypomnienia oskarżeń zawartych w broszurze Podwójne życie Jerzego Giedroycia (Malmö 1965 Nasz Znak).
 • Cat-Mackiewicz skreślony z listy dziennikarzy

  Lud (Curitiba), nr 2
  --/01/1966
  ( Brazylia )
  Informacja o skreśleniu Stanisława Mackiewicza z listy członków Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie, z powodu jego publikacji dyskredytujących dobre imię Polski, drukowanych na łamach paryskiej Kultury
 • The Case of Tertz-Sinyavski

  Dissent
  --/01-02/1966
  ( USA )
  Krótki szkic o twórczości Andrieja Siniawskiego i Julija Daniela, ich moskiewskim procesie i skazaniu obydwu pisarzy za antysowiecką działalność, czyli utwory publikowane na emigracji.
 • Dix ans après lOctobre polonais: espérances déçues

  Est et Ouest [Bulletin de lAssociation détudes et dinformations politiques internationales, Paris]
  01-15/01/1966
  ( Francja )
  Ocena polskiej polityki wewnętrznej zapoczątkowanej liberalizacją systemu politycznego w październiku 1956 roku. Bilans dekady, od nadziei do rozczarowań i kształtowania się nowej opozycji.
 • O wolność prasy polskiej

  Nurt, nr 5
  --/01/1966
  ( Australia )
  Autor wieszczy koniec wolności prasy polskiej w Australii. Przyczyną ma być zmowa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Canberrze i redakcji Wiadomości Polskich, które idąc śladem miesięcznika Kultura, wydawanego przez Instytut Literacki w Paryżu, szerzą infantylizm pseudodemokratyczny i wiarę w możliwość ewolucji systemu komunistycznego, zmierzającą do moralnego rozgromienia polskiej emigracji politycznej.
POWRÓT DO POCZĄTKU »