Logo Kultura Paryska 26 września 2021
 • L'Avanguardia in Poltrona

  Lo Specchio, nr 42
  17.10.1965
  ( Włochy )
  Omówienie obrad rzymskiego kongresu Europejskiej Wspólnoty Pisarzy (COMES - Comunità Europea degli Scrittori), międzynarodowej organizacji, w której zarządzie znajdowali się również pisarze z krajów zza żelaznej kurtyny. W obszernym artykule odniesienia do „wydawanego w Paryżu, a zakazanego w Warszawie, magazynu Kultura, najbardziej autorytatywnego głosu w polskich kręgach intelektualnych”.
 • Uno scrittore sovietico si difende

  L'Espresso
  ( Włochy )
  List sowieckiego pisarza do włoskiego krytyka literackiego i dziennikarza Paolo Milano, polemizujący z jego interpretacją powieści Dombrowskiego „Kustosz” opublikowaną na łamach tygodnika „L'Espresso” pod tytułem „Timoroso addio al realismo socialista”. W tekście listu wzmianki o Abramie Terzu.
 • The Toils of the Press

  Berirut
  ( Liban )
  Prasa jest podporządkowana państwu tylko w totalitarnych krajach. Autor ilustruje tę opinię m. in. sprawą listu 34 w Polsce, aresztowaniem trzech dziennikarzy, w tym byłego premiera rządu na uchodźstwie i problemami prasy kontrolowanej przez ostrą cenzurę.
 • Z Dziejów Dywizji SS. Galizien i Ukraińskiej Armii Narodowej

  ( USA )
  Omówienie artykułu Pawło Szandruka „Historyczna prawda o Ukraińskiej Armii Narodowej”, opublikowanego na łamach „Kultury” nr 6 (212)
 • Nowe książki

  Związkowiec
  ( Kanada )
  W przeglądzie nowości wydawniczych krótkie omówienie trzech pozycji wydanych przez Instytut Literacki w Paryżu: Michała K. Pawlikowskiego „Wojna i sezon”, Juliusza Mieroszewskiego „Ewolucjonizm” i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Inny  świat”.
POWRÓT DO POCZĄTKU »