Logo Kultura Paryska 26 września 2021
 • Totalitarianism and Utopia

  Chicago Review, nr 53
  1964
  ( USA )
  Obszerny esej o władzy politycznej, moralności i dwudziestowiecznych politycznych utopiach: narodowym socjalizmie i komunizmie.
 • Czerwone maki i czerwone karły

  Jutro Polski
  1964
  ( Wielka Brytania )
  Krytyka wydawanej przez Bolesław Świderskiego w Londynie „Kroniki”, pisma „które specjalizuje się w propagandzie niewoli Polski i wypisuje hymny pochwalne na cześć ujarzmicieli”.
 • Szlachetność plotki

  Kultura (Warszawa)
  1964
  ( Polska )
  Dosyć umiarkowana ocena Witolda Gombrowicza na tle zdecydowanego potępienia krajowej prasy, związana z tzw. „wywiadem” przeprowadzonym z nim w Berlinie Zachodnim przez Barbarę Witek-Swinarską i opublikowanym na łamach „Życia Literackiego”.
 • Llya Ehrenbourg et les crimes de Staline

  Libre Belgique
  01.06.1962
  ( Belgia )
  Korespondencja z Moskwy komentuje publikację na łamach literackiego miesięcznika „Nowyj Mir” fragmentów wspomnień Ilji Erenburga i jego milczenie o zbrodniach okresu stalinowskiego, m. in. o zbrodni katyńskiej.
 • „We własnych oczach”

  Tydzień Polski (Londyn)
  1964
  ( Wielka Brytania )
  Recenzja antologii współczesnej literatury sowieckiej „We własnych oczach” (Paryż 1963 Instytut Literacki).
POWRÓT DO POCZĄTKU »