Logo Kultura Paryska 26 września 2021
 • „Kultura” i Kultura

  1963
  Notka komentuje utworzenie w Polsce nowego tygodnika, tzw. warszawskiej „Kultury”,
 • Fałszywe i szkodliwe spekulacje p. J. Mieroszewskiego

  Oblicze Tygodnia, nr 229
  1963
  ( Wielka Brytania )
  Karol Lewkowicz krytykuje artykuł Juliusza Mieroszewskiego „Polskie Vichy”, opublikowany w „Kulturze” nr 5 (187).
 • Mecenat (czyli zdrada Gombrowicza)

  Oblicze Tygodnia, nr 250/300
  1963
  ( Wielka Brytania )
  Józef Jenne polemizuje z artykułem Konstantego Aleksandra Jeleńskiego „Pokajanie Picassa i zdrada Gombrowicza”, opublikowanym w „Kulturze” nr 10 (192), broniącym Witolda Gombrowicza przed atakami krajowej prasy, zarzucającej mu „zdradę Polski”, którą miało być przyjęcie rocznego stypendium Fundacji Forda.
 • Zasłona dymna patosu i zakłamania wokół pewnego stypendium

  Oblicze Tygodnia, nr 258/259
  1963
  ( Wielka Brytania )
  Rozważania wokół dyskusji na łamach krajowej i emigracyjnej prasy, wywołanej przyjęciem przez Witolda Gombrowicza rocznego stypendium w Berlinie Zachodnim, przyznanego przez Fundację Forda.
 • Czyżby pod wpływem paryskiej „Kultury”?

  Oblicze Tygodnia, nr 260/310
  1963
  ( Wielka Brytania )
  Autor krytykuje londyński miesięcznik „Kontynenty” za „użyczenie swoich łamów niemieckiej propagandzie” i opublikowanie komunikatu rozgłośni Deutschlandfunk o rozpisanym przez nią konkursie na opowiadanie.
POWRÓT DO POCZĄTKU »