Logo Kultura Paryska 26 września 2021
 • Čechoslováci píši do polských časopisů.

  Tribuna. List Československého Zahraničního Ústavu v Exilu
  --.01-03.1953
  Notatka dotycząca czechosłowackich autorów publikujących na łamach „Kultury”.
 • Kultura

  ( Francja )
  Notka reklamująca „Kulturę”.
 • """Камiнь преткновенiя"" польско-україньскої проблематики"

  Новий шлях (New Pathway, Winnipeg, Manitoba)?, № 93
  ( Kanada )
  Artykuł postuluje wzmocnienie polsko-ukraińskiej współpracy w celu przeciwstawiania się wpływom Związku Sowieckiego. Za konieczny warunek takiej współpracy uznaje zasadę partnerstwa i równości obydwu państw w ich etnograficznych granicach Główną przeszkodą są sporne terytoria, a w tej kwestii – konkluduje autor - Polacy zawsze mówili i wciąż mówią - nigdy.
 • Вiд мертворожденої концепцii до збанкротованої традицii

  Новий шлях (New Pathway, Winnipeg, Manitoba), № 106
  20.09.1952
  ( Kanada )
  Krytyka polskiej polityki wschodniej, koncepcji Międzymorza, wysuwanej przez Piłsudskiego przed I wojną światową i idei Polski mocarstwowej, lansowanej w dwudziestoleciu międzywojennym
 • Бльок: Бiле море - Балтик - Чорне море - Каспiй - Урал

  Новий шлях (New Pathway, Winnipeg, Manitoba) № 108
  27.09.1952
  ( Kanada )
  Projekt utworzenia, po ewentualnym upadku ZSRR, związku obejmującego szereg państw, określanego w artykule jako „Morze Białe - Bałtyk - Morze Czarne - Morze Kaspijskie – Ural”. Związek taki miałby zapewnić bezpieczeństwo i pokojowy rozwój państw Europy Wschodniej.
POWRÓT DO POCZĄTKU »