Logo Kultura Paryska 26 września 2021
 • Kultura

  Tygodnik Powszechny
  ( Polska )

  Krótkie omówienie zawartości pierwszego numeru kwartalnika „Kultura”, redagowanego w Rzymie przez Jerzego Giedroycia i Gustawa Herlinga Grudzińskiego.

 • O bibliotekę przekładów

  R.C.S.

  Apel o zintensyfikowanie wysiłków na rzecz tłumaczenia na język polski współczesnej zachodniej literatury.

 • Piśmiennictwo polskie na uchodźstwie

  Skrzydła, nr 20(536)-21(537)
  ( Wielka Brytania )

  Szkic dotyczący polskich wydawnictw na emigracji oraz szereg postulatów, które zdaniem autora, winny wpłynąć na poprawę istniejącego stanu rzeczy.

 • Czasopisma, które {brak dalszej części tytułu]

  Polska Walcząca – Kombatant Polski na Obczyźnie, nr 13-14
  ( Wielka Brytania )

  Krótkie omówienie emigracyjnych i krajowych czasopism.

 • Kultura

  Skrzydła, nr 8 (524)
  ( Wielka Brytania )

  Omówienie zawartości „Kultury” nr 4.

POWRÓT DO POCZĄTKU »