Logo Kultura Paryska 28 września 2021

Witold Gombrowicz
Ferdydurke. (Dzieła zebrane, tom I)

Wznowienie (drugie w IL) najbardziej znanej powieści Gombrowicza, napisanej jeszcze przed wojną.

POWRÓT DO POCZĄTKU »