Logo Kultura Paryska 28 września 2021

Czesław Miłosz
Prywatne obowiązki. (Dzieła zbiorowe, tom VII)

Wznowienie związane z Nagrodą Nobla dla Miłosza. Retrospektywny wybór tekstów poety i eseisty, poprzedzony wstępem autora. Oprócz tekstów autorskich tom zawiera przekłady i ogólnoliterackie refleksje wsparte ciągłym poszukiwaniem własnej tożsamości literackiej przez autora.

POWRÓT DO POCZĄTKU »