Logo Kultura Paryska 28 września 2021

Maria Hirszowicz
Komunistyczny Lewiatan

Wnikliwa analiza biurokracji komunistycznej, jej ugruntowania i zasięgu wpływu, opracowana przez znaną socjolożkę.

POWRÓT DO POCZĄTKU »