Logo Kultura Paryska 28 września 2021


Wymiar sprawiedliwości w PRL

Zbiór tekstów, wydany w serii Dokumenty, traktujący o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce Ludowej. Zawiera apele, listy otwarte i dokumenty sądowe.

POWRÓT DO POCZĄTKU »