Logo Kultura Paryska 28 września 2021

Borys Łewycki
Polityka narodowościowa ZSSR

Książka opisuje, koncentrując się na okresie urzędowania Nikity Chruszczowa próbę unifikacji licznych narodów zamieszkujących tereny Związku Sowieckiego.

POWRÓT DO POCZĄTKU »