Logo Kultura Paryska 28 września 2021

Abram Terc
Myśli niespodziewane

Zbiór aforyzmów i poezji Terca, który w rok po wydaniu książki w Instytucie Literackim został aresztowany za "twórczość antysowiecką".

POWRÓT DO POCZĄTKU »