Logo Kultura Paryska 28 września 2021


Program Związku Komunistów Jugosławii. Krytyka „Komunista”.

Dokumenty – zeszyt 5. Oficjalny program jugosłowiańskich komunistów.

POWRÓT DO POCZĄTKU »