Logo Kultura Paryska 24 września 2021

Paweł Zaremba
Historia Stanów Zjednoczonych

600-stronicowa rozprawa historyczna na temat Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk społecznych i kulturowych.

Zaremba zaznaczył we wstępie, że książka nie zawiera rewelacji i nie jest próbą układania nowych tez i hipotez w oparciu o nowe, sensacyjne materiały źródłowe, tylko narracją o dziejach Stanów Zjednoczonych od początku ich istnienia po czasy współczesne. Pisząc ją, nie siliłem się - wyjaśniał autor - na oryginalność, lecz starałem się rzetelnie wybrać z materiału przepracowanego i przemyślanego przez tylu historyków te fakty, które wydały mi się najistotniejsze, i te sądy, które wydawały mi się najtrafniejsze. [...] Starałem się nie stracić z oczu podstawowego założenia tej książki. Było nim uprzystępnić historię Stanów Zjednoczonych czytelnikowi polskiemu.

POWRÓT DO POCZĄTKU »