Logo Kultura Paryska 24 września 2021

Czesław Miłosz
Zdobycie władzy

Pierwsza z dwóch powieści Miłosza, przedstawia wybory i postawy Polaków pod koniec drugiej wojny światowej, po upadku powstania warszawskiego i zniewoleniu kraju przez narzucony mu reżim.

POWRÓT DO POCZĄTKU »