Logo Kultura Paryska 26 września 2021

Laureaci

Nagrody literackie „Kultury”

1954   Marian Pankowski Smagła swoboda
1955   Andrzej Chciuk Smutny uśmiech
           Leo Lipski-Lipschütz  Dzień i noc

1956   nie przyznano
1957   Czesław Miłosz Traktat poetycki
1957   Marek Hłasko Cmentarze (Krajowa Nagroda „Kultury”)
1958   Gustaw Herling-Grudziński Wieża
1958   nie przyznano Krajowej Nagrody „Kultury”
1959   Halszka Guilley-Chmielowska  Spotkania na galerii
1960   Witold Gombrowicz Pornografia
1961   Józef Łobodowski za całokształt twórczości
1961   Jerzy Stempowski nagroda za najlepszy esej
            ufundowana przez Izabellę Neyman
1962   Zygmunt Haupt  Pierścień z papieru
1963   Teodor Parnicki za całokształt twórczości
1964   Wacław Iwaniuk za całokształt twórczości poetyckiej
           i wybór wierszy

1965   nie przyznano
1966   nie przyznano
1967   Lidia i Adam Ciołkoszowie  Zarys dziejów socjalizmu polskiego
           Piotr Guzy Krótki żywot bohatera pozytywnego
           Jerzy Stempowski za całokształt twórczości z okazji 20. lecia „Kultury”

 

Nagroda plastyczna „Kultury”


Nagroda literacka im. Zygmunta Hertza


Nagroda publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego


Nagroda przyjaźni i współpracy


Nagroda przyjaźni


Inne nagrody

1977 – Nagrody z okazji 30. lecia „Kultury” w wysokości 2 tys. FF:
1979 – Jednorazowa nagroda Instytutu Literackiego z okazji 50. numeru „Zeszytów Historycznych” w wysokości 4 tys. FF:
1996 - Nagrody "Kultury" za 1996 r. miały charakter specjalny i odbiegały od normalnego szablonu, tj. Nagrody Literackiej im. Zygmunta Hertza, Nagrody Publicystycznej im.Juliusza Mieroszewskiego, Nagrody Przyjaźni i Współpracy. Dla podkreślenia, jak wielkie znaczenie dla Polski mają regiony pograniczne nagrody przyznano pismom i redaktorom zajmującym się tym problemem.
          "Ziemia Kłodzka" - red. Adam Kwas
          "Borussia" - red. Kazimierz Brakoniecki
          "Krasnogruda" - red. Krzysztof Czyżewski

Informację tę ogłoszono w "K" nr 1-2/592-593, 1997  

Nagroda dla tłumaczy literatury polskiej  im. Konstantego Aleksandra Jeleńskiego.

1990
na język francuski: Teresa Dzieduszycka i Krzysztof Jeżewski
na język serbsko-chorwacki: Peter Vujicic (zrezygonował z przyjęcia nagrody)
na język rosyjski: Natalia Gorbaniewska
na język angielski: Lilian Vallee 

1991
na język czeski: Helena Stachova
na język duński: Janina Katz Hewetson
na język francuski: Jean-Yves Erhel
na język niemiecki: Peter Lachamnn
na język szwedzki: Anders Bodegard
na język włoski: Vera Verdiani 

POWRÓT DO POCZĄTKU »