Logo Kultura Paryska 24 września 2021

Rok 2014

Portal. We wrześniu uruchomiliśmy, po niemal dwuletniej pracy, portal www.kulturaparyska.com. 
Wystawy. Powstały dwie wystawy fotografii
- „Kultura Paryska - dom i ludzie” – to zbiór zdjęć z naszego archiwum, w większości autorstwa Henryka Giedroycia 
- „Widziane w Laficie” – to kolekcja fotografii Barbary Czartoryskiej.
Obie były pokazywane we Wrocławiu, Wsoli, Krynicy, Sejmie RP oraz w Fryburgu szwajcarskim.
- „Jerzy Giedroyc i Jego dzieło” to wystawa edukacyjna, powstała pod koniec 2014 r. dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa skłąda się z 26 plansz, prezentuje dorobek wydawniczy Jerzego Giedroycia. Występuje w czterech wersjach językowych -polskiej, francuskiej, angielskiej i ukraińskiej. Wystawa została pokazana w gmachu głównym Biblioteki Narodowej w Warszawie i w Pałacu Krasińskich, w londyńskim POSK-u, w Centrum Georgesa Brassensa w Mesnil-le-Roi (niedaleko siedziby Instytutu Literackiego) oraz w Naukowej Bibliotece Publicznej we Lwowie.
Filmy. Zrealizowaliśmy film „Przewodnik” w reżyserii Tomasza Łabędzia oraz braliśmy
udział w produkcji filmu o Józefie Czapskim w reżyserii Andrzeja Wolskiego. W domu „Kultury”, początek swego filmu o podróży rowerowej Andrzeja Bobkowskiego kręcił Filip Jacobson.
Spotkania. Byliśmy współorganizatorami bądź organizatorami kilku spotkań, konferencji i dyskusji poświęconych ideom i politycznym pomysłom Jerzego Giedroycia (w Poznaniu, Warszawie, Krynicy, Irkucku i Ułan Ude).
Obraz Józefa Czapskiego "Portret kobiety pod lampą". W listopadzie, dzięki życzliwości Muzeum Narodowego w Krakowie, pokazaliśmy odnaleziony i odrestaurowany z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego obraz Józefa Czapskiego, „Portret kobiety pod lampą”. 
Prace w Archiwum Instytutu Literackiego. Trwały prace porządkujące w ramach projektu finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, wykonywanego przez archiwistów z Biblioteki Narodowej i Archiwów
Państwowych pod kierownictwem Marii Wrede.
Wydawnictwa. Dzięki współpracy m.in. z „Więzią” i Instytutem Książki ukazało się kilka ważnych pozycji. Nakładem „Więzi” ukazał się tom korespondencji Jerzego
Giedroycia z ukraińskim poetą, eseistą i tłumaczem Jewhenem Małaniukiem. Ukazały się nadto: Jerzego Stempowskiego „W dolinie Dniestru, Pisma o Ukrainie” oraz drugie wydanie „Notatnika niespiesznego przechodnia”. Wyszły teksty Zbigniewa Brzezińskiego „Agonia komunizmu”,a IPN wydał tom „Giedroyc a Ukraina”. 
W Domu Instytutu Literackiego. Nasz dom był jak zwykle otwarty dla uczonych i dla zwiedzających. W ciągu roku zrealizowaliśmy i umożliwiliśmy kilkadziesiąt kwerend uczonym z wielu ośrodków akademickich, przyjęliśmy też wiele wycieczek, w tym młodzieży z kilku polskich szkół.

POWRÓT DO POCZĄTKU »