Logo Kultura Paryska 24 września 2021

1999

Konferencja zorganizowana przez Francuski Instytut Stosunków Międzynarodowych pt. „Rola elit w Europie Środkowej i Wschodniej w przezwyciężaniu »zimnej wojny« i budowaniu nowej geopolityki”, poświęcona w dużym stopniu Giedroyciowi i „Kulturze”. Powstaje Stowarzyszenie Instytut Literacki „Kultura” (w zarządzie Jerzy Giedroyc, Zofia Hertz i Henryk Giedroyc), którego celem jest opieka nad dziedzictwem Instytutu Literackiego. W serii Archiwum „Kultury” ukazuje się korespondencja Giedroycia z Mieroszewskim za lata 1949–1956. W internecie działa pierwsza strona poświęcona Instytutowi Literackiemu (Onet.pl).

 

POWRÓT DO POCZĄTKU »