Logo Kultura Paryska 19 września 2021

Misja Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura

 

Gdy w 1946 roku Jerzy Giedroyc zakładał Instytut Literacki chciał wpisać go w „ruch społeczno-polityczny, w którego kręgu odnajdą swą godność polityczną i niezałganą wierność ideałom społecznym wszyscy europejscy wygnańcy »sfer wpływów«”.
Orężem w toczonej przez ponad pół wieku przez Redaktora walce o Polskę było słowo: miesięcznik „Kultura” (637 numerów), kwartalnik „Zeszyty Historyczne” (171 numerów) i książki (ponad 400 tytułów). W sporach i dyskusjach, toczących się na tych łamach wyłaniał się obraz przyszłej Polski, tu też ukazywały się po raz pierwszy dzieła tworzące teraz kanon literatury krajowej i światowej.
Wolą Jerzego Giedroycia było, aby Instytut Literacki pozostał w Maisons-Laffitte – przede wszystkim jako archiwa i biblioteka, służące do badań naukowych i celów edukacyjnych. W statucie Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura, założonego w 1999 roku jeszcze przez Redaktora, Zofię Hertz i Henryka Giedroycia określono cele działania, jako: „(...) przechowywanie, eksponowanie i eksploatację, dla badań historycznych i promocji wartości demokracji, dziedzictwa intelektualnego reprezentowanego przez czasopismo »Kultura«, jej archiwów, miejsc, w których było opracowywane oraz innych czasopism i dokumentów publikowanych w związku z nim, jak również wszelkich przedmiotów, związanych z »Kulturą«”. Zapis ten dość dokładnie określa, czym stał się Instytut Literacki bez swego twórcy.
Przechowujemy, archiwizujemy i udostępniamy, upowszechniamy i propagujemy... Wszystko, co Redaktor stworzył, a co staramy się chronić i upowszechniać, może i powinno jeszcze przez lata stanowić bodziec dla dyskusji o Polsce, Europie i świecie.
Aby ułatwić współpracę z polskimi instytucjami Zarząd Stowarzyszenia założył w Warszawie Fundację Kultury Paryskiej, której przyświecają te same cele co Stowarzyszeniu.
Chcielibyśmy, by Portal Kultury Paryskiej – uzupełniany i wzbogacany – stał się wirtualną wersją zbiorów Instytutu Literackiego, archiwum dokumentów związanych z twórcami tego niezwykłego kręgu określanego mianem „Kultura Paryska”, a także – dzięki blogom – miejscem wymiany myśli i refleksji, o dziedzictwie stworzonym w Maisons-Laffitte.

Logotyp Instytutu Literackiego i Fundacji Kultury Paryskiej można pobrać TUTAJ 

 

POWRÓT DO POCZĄTKU »